ΡΟΥΣΣΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΡΟΥΣΣΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Ξενοδοχειακές - Τουριστικές - Εμπορικές Επιχειρήσεις
 
Θερίσσου 2
71303, Ηράκλειο, Κρήτη
Τηλ: 2810 256456
Fax: 2810 314793
email: tilemaxos@otenet.gr